• darkblurbg
    Oranje Stad Zorgbureau

Over ons

Oranjestad Zorgbureau biedt volledige zorg op maat naar wens van de cliënt tot waar mogelijk. Wij zijn een goed georganiseerde aanbieder van zorg thuis, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen kwalitatief goede zorg en bemiddelen in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen worden benadeeld en in de kou komen te staan.

Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houden wij vast aan ons beeld van goede zorgverlening. Verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving.
Thuiszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die dat echt nodig heeft, vinden wij, ook in tijden van bezuiniging. Oranjestad zoekt daarom altijd naar manieren om thuiszorg betaalbaar te houden, mantelzorgers niet overbelast raken en een opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis kan worden voorkomen.

Oranjestad is vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week (telefonisch) bereikbaar. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. De totale zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. Gezien als een verlengstuk van de familie en mantelzorg van de cliënt, waarbij op zijn minst binnen de gestelde indicatie een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan worden bereikt. Wij bieden de zorg die nodig is, waar de cliënt zich goed bij voelt en stimuleren de zelfzorg waar mogelijk. Met persoonlijke zorg en aandacht voor elke zorgvrager.

Nieuws

Nieuws

Werken bij Oranjestad

Vacatures

Publicaties & Downloads

Publicaties & Downloads