• darkblurbg
    Cliënteninformatie

Caren

Caren is een persoonlijke gezondheidsomgeving waar u als client en uw naasten overzichtelijk kan samenwerken met onze zorgverleners.

Dit kan bijvoorbeeld de planning zijn voor wanneer de thuiszorg langskomt, het zorgplan inzien en ondertekenen of het zorgdossier inzien waarin de rapportages staan. Ook bestaat de mogelijkheid om berichten van en naar de zorgaanbieder te sturen (communiceren via het dossier).

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Oranjestad Zorgbureau. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Oranjestad Zorgbureau. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Oranjestad Zorgbureau altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening van Oranjestad Zorgbureau op uw wensen en eisen. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Oranjestad Zorgbureau biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoeken en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.
Uw stem wordt gehoord bij de cliëntenraad van Oranjestad Zorgbureau.

De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Oranjestad Zorgbureau en brengt officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover de cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn o.a.: klachtafhandeling, kwaliteitsbeleid en samenwerkingen.
Ook bespreekt de cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met Oranjestad Zorgbureau en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk doorgeven op info@oranjestad.nu.

Heeft u interesse in een deelname in de cliëntenraad van Oranjestad Zorgbureau?
Bent u minimaal 4 uur per kwartaal beschikbaar?
Neem dan contact met ons op telefoonnummer: 088-7477447 of mail ons: info@oranjestad.nu.

Contact

Oudeweg 8G
2031 CC Haarlem
088 747 7447

info@oranjestad.nu
KvK 64008738

info@oranjestad.nu

AGB code 75 752516

Aanmelden