• darkblurbg
    Onze zorgverlening

Wijkverpleging (Thuiszorg)

U woont zelfstandig in uw eigen huis en u hebt (tijdelijk) hulp nodig.

Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging in de vorm van wijkverpleging, oftewel: thuiszorg. Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg nodig is. Wij werken met een klein team en u krijgt een eigen contactpersoon. Dit geeft een vertrouwd gevoel.

Veranderingen in uw gezondheid worden snel opgemerkt en waar nodig wordt er in overleg met u actie ondernomen.

Nachtzorg

Zorg van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Wij kennen twee vormen: slaap- en waaknachten. Slaapnachten zijn nachten waarbij onze zorgverlener niet meer dan drie keer per nacht zorg hoeft te verlenen. Bij meer ondersteuning wordt het een waaknacht en is de zorgverlener de hele nacht alert.

Palliatieve en terminale zorgverlening

‘Soms is er zoveel dat wij voelen, en zo weinig dat wij kunnen zeggen”

Vanaf het moment dat beter worden niet meer mogelijk is, kan er palliatief- terminale zorg worden ingezet. De palliatieve fase kan kort of langduren: enkele dagen tot jaren.
Zodra een cliënt in een palliatieve stadia terecht komt wordt er samen met de cliënt, de arts en de wijkverpleegkundige gekeken naar de mogelijkheden.

Mensen die palliatieve zorg nodig hebben, kunnen bij Oranjestad Zorgbureau in de laatste levensfase worden ondersteund of geholpen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen.
De zorg is erop gericht deze periode zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, pijnbestrijding en het voorkomen van ongemakken zijn hierin ons uitgangspunt.

Oranjestad Zorgbureau heeft een eigen PTZ team die gespecialiseerd is in palliatief- terminale zorgverlening en uw gewenste persoonlijke verzorging en verpleging verzorgt. Naast zorg voor de lichamelijke klachten is er ook aandacht voor het mentale welzijn.
Wij verzorgen de zorg van enkele minuten tot maximaal 24 uur per dag, in een team van maximaal 4 verschillende zorgverleners.

Spirituele zorg

Het kan opluchten met iemand te kunnen praten over angsten, gewetensvragen, religieuze en andere levensvragen, die de naderende dood bij u oproepen en waar u uw directe omgeving (nog) niet mee wilt of kunt belasten. Wij verlenen deze zorg in nauwe samenspraak met  uw naasten; familie, vrienden of kennissen (mantelzorgers) en eventuele vrijwilligers.

Aanvraag

Wilt u meer weten, over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!
Via "Zorg aanvragen" hieronder op deze pagina kunt u ook gemakkelijk contact leggen en wordt u binnen 1 dag teruggebeld.

Wij zijn er voor u.

Kosten

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt dit bekeken.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd vanuit het basispakket, deze zorg heeft geen eigen bijdrage.

Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

Contact

Oudeweg 8G
2031 CC Haarlem
088 747 7447

info@oranjestad.nu
KvK 64008738

info@oranjestad.nu

AGB code 75 752516

Aanmelden