1. Begripsbepaling Klacht:Een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de organisatie / dienstverlening. Indiener:Ieder individu en organisatie die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Oranjestad Zorgbureau. De volgende personen kunnen als indiener namens de cliënt optreden:de vertegenwoordiger die door cliënt is aangewezen, of de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt,de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan behartigen of familieleden of partner vancliënt. Een indiener kan zijn:• Een cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoord…